เมืองหยางลเลจอินน์
เลขที่ 26 มูนฮิลล์วิลเลจ, ทาวน์ Gaotian
เมืองหยางมณฑล, มณฑลกวางสี, 541907, ประเทศจีน
+8615977364111 |+867738778169
+86 773 8778299

นโยบายการจองห้องพัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองห้องพัก

การจองออนไลน์
การจองบุคคลทั่วไปสามารถทำได้โดยการชำระเงินผ่านทาง PayPal, โอนเงินผ่านธนาคาร,บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด. ในการสำรองห้องพัก จะอยู่ในมาตรฐานของ PayPal ซึ่งจะเรียงตามการจ่ายก่อนหลัง สำหรับการสำรองห้องพักของเรานั้นจะต้องชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน และจ่ายเป็นค่าเงิน HKD, USD, GBP หรือ EUR ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากยืนยันการจอง.

จองห้องพักที่ลดราคา
ถ้ามีการตกลงจองที่พักตามจำนวน แล้วมีการลดจำนวนห้องพักหรือจำนวนวันลง เราจะคิดอัตราค่าพักในราคาปกติ

นโยบาย
การ ยกเลิกเข้าพักภายใน 48 ชั่วโมงก่อนถึงวันเข้าพักจะมีค่าใช้จ่ายค่าบริการเต็มจำนวนสำหรับสองคืนแรก และคืนต่อ ๆ มาจะคิดค่าบริการ 50%.


การยกเลิกเข้าพักภายใน 72 ชั่วโมงก่อนวันเข้าพักจะมีค่าใช้จ่ายค่าบริการ 50% ของค่าใช้จ่ายคืนห้องพักทั้งหมด.

การยกเลิกเข้าพักระหว่าง 4 และ 6 วันก่อนวันเข้าพักจะต้องเสีย 30% ของค่าใช้จ่ายคืนห้องพักทั้งหมด.

กรณีที่ลูกค้ายกเลิกอย่างน้อย 7 วันแจ้งให้ทราบล่วงหน้านับจากวันที่เดินทางมาถึงจะไม่มีค่าใช้จ่าย

 หากต้องการยกเลิกการจองที่ได้ยืนยันการตกลงแล้วมีการยกเลิกภายใน 15 วันก่อนวันเข้าพักจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ

-หากมีการยกเลิกการจองห้องพัก สิทธในการจองห้องพักจะตกเป็นของท่านที่จองต่อมาตามลำดับ

 
-กรณี ที่ลูกค้าตัดสินใจยกเลิกการเข้าพัก โดยมีเหตุผลที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของโรงแรม เช่น ประปา, ไฟฟ้า, ความบกพร่องที่เกี่ยวกับให้บริการ หรือความผิดปรกติทางธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุม (น้ำท่วม,โรคระบาด,ความไม่สงบทางการเมือง) ผู้เข้าพักจะชำระเงินเต็มจำนวนจนถึงวันที่มีการแจ้งออกก่อนและ 50% ของค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับห้องพักที่เหลืออยู่ในการจอง ทางโรงแรมจะแจ้งให้แขกผู้เข้าพักทราบถึงปัญหาต่างที่มีผลต่อการเข้าพักของ พวกเขา

กรุณาแจ้งเราทันทีหากคุณต้องการยกเลิกการจองห้องพักหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หาก ต้องการแก้ไขหรือยกเลิกการจองจะต้องทำการส่งแฟกซ์หรืออีเมล์เป็นลายลักษณ์ อักษรมาเท่านั้น หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดถือว่าเป็นการยอมรับตามเงื่อนไขข้างต้น